Latest News

වරප්‍රසද කාඩ් පත

??.??.??? (PDF) ????‍??? ?-?????
ආයුබෝවන්

රණවිරු වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරෙයෙන් පිළිගනිමු

මාතෘභූමියේ ඒකීයභාවය සුරකිනු වස් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් රාජකාරියේ නිරතව තම උතුම් වු දිවිකුසුම මේ මිහිමත පුදකල යුධ, නාවික, ගුවන් හා පොලිස් රණවිරුවන්ගේ පවුල් සාමාජිකයින්ගේ සහ තම ශරීර අවයවයන් පුදකරමින් ආබාධිත තත්ත්වයට පත් රණවිරුවන්ගේත් ඔවුන්ගේ පවුල්වලත් මානසික හා සුභසාධන සේවාවන් ඉටුකරමින් රණවිරු සේවා අධිකාරිය රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.
යුධමය තත්ත්වයක් තුළ අධිකාරියෙන් රණවිරු පවුල් වෙත කරනු ලැබු සේවාවන් පශ්චාත් යුධ තත්ත්වය තුළ වෙනසකට ලක්විය යුතු බව ආයතනයේ වර්තමාන පාලනාධිකාරිය විසින් වටහා ගැනීමෙන් පසු 2016 වර්ෂයේ සිට පහත පරිදි විධිමත් ලෙස පරිවර්තනයකට ලක් කිරිමට යෝජනා කර ඇත. ඒ අනුව රණවිරු සේවා අධිකාරියේ කාර්යය භාරය පහත පරිදි ඒකකයන් යටතේ සිදු කෙරේ.

 • 1. රණවිරු සංසද ඒකකය
 • 2. රණවිරු කාන්තා ඒකකය
 • 3. දත්ත, තොරතුරු හා රණවිරු ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන ඒකකය
 • 4. සුව ශක්ති ඒකකය
 • 5. කායික හා මානසික සංවර්ධන ඒකකය
 • 6. අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීය කුසලතා නැංවීමේ ඒකකය
 • 7. කළමණාකරන හා ව්‍යවසාය ඒකකය
 • 8. දේපල හා මුල්‍ය සංවර්ධන ඒකකය
 • 9. විරු ප්‍රතිභා ඒකකය
 • 10. රණවිරු ගම්මාන ඒකකය
 • 11. විශේෂ ව්‍යාපෘති ඒකකය
 
 
??.??.??? (PDF) ????‍??? ?-?????
දැක්ම හා මෙහෙවර

දැක්ම

"‍රණවිරු නාමයට ජාතියේ කෘතගුණ දැක්වීම"

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීය භාවය සුරක්ෂිත කරනු වස් ජීවිත පුද කළ, අතුරුදන්, ආබාධිත රණවිරුවන් සහ ඔවුනගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ මානසික හා සමාජීය ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරිම හා සේවයේ නියුතු රණවිරුවන් සහ එම පවුල් වල මානසික ප්‍රබෝධයක් ඇති වන අයුරින් ක්‍රියා කිරීම.

අපගේ ඉලක්ක සහ අරමුණු

 • රණවිරු නාමට ‍ගෞරවනීය හා අභිමානවත් වන පරිදි දිවයින පුරා තනි පවුල් වශයෙන් විසිරි සිටින රණවිරු පවුල් එක්රැස් කිරිමෙන් වනා සන්නිවේදනයක් ඇති කිරිම.
 • ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතු තෘප්තිමත් රණවිරු පවුල් සාමාජිකයින් පිරිසක් බිහි කිරම.
 • සෑම රණවිරු පවුලකටම ස්ථිර නිවසක හිමිකම ලබා දීම.
 • ඉඩම් නොමැති රණවිරු පවුල් සඳහා නිවෙස් තැනීමට සුදුසු ඉඩම් ලබා දීම‍.
 • රණවිරුවන්ගේ මෙන්ම ඔවුන්ගේ සමීපතම ඥාතීන්ගේ හදිසි අවස්ථාවන්හිදි එම අවශ්‍යතාවය සපුරාලීස සදහා මූල්‍යමය වශයෙන් රුකුල් දීම.
 • රණවිරු පවුල් සාමාජිකයින් ස්වශක්තියෙන් නංවා සිටිම.
 • ආබාධිත රණවිරුවන් ආත්ම විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන පිරිසකක් බවට පත් කිරීම.
 • රණවිරු නාමට මුර්තිමත් කරන ආදර්ශ ගම්මාන ඇති කිරීම.
තව දුරටත්
 
සමාජ හා සංස්කෘතික අංශයත්

News image

ඥාතීන් අද්‍යතන භෞමික සමාජය තුළ සවිබල ගන්වා සෞන්දර්ය කලා සාහිත්‍ය රසඥතාවය වර්ධනය කර එමකගින් පුළුල් චින්තන ශක්තියෙන්...

වැඩි විස්තර : සමාජ හා සංස්කෘතික අංශයත්...

කායික හා මානසික සවිබළකරණ

News image

රටේ සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේ යෙදී සිට අගපසඟ පුජාවෙන් ආබාධිත වූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ හා පොලිස් සේවයේ නිළධාරින් සහ ස්වකීය ආදරණිය ඥාතියා ජීවිතය පූජාකිරීම නිසා පීඩාවට පත් රණවිරු පවුල්වල ඥාතීන් ගේ මානසික හා කායික...

වැඩි විස්තර : කායික හා මානසික සවිබළකරණ...

රණවිරු ගෞරවය හා අභිමානය

News image

මාතෘභූමියට නිදහස දිනා දෙමින් එය ආරක්ෂා කරන්නාවුත් වීරෝධාර රණවිරුවනගේ නාමය අප සමාජය තුළ අභිමානවත්ව පවත්වාගෙන යාම හා ගෞරවනීය බවට පත්කිරීම සඳහා රණවිරුවන් සමාජය තුළ රණවිරු නාමය සදානුස්මරණය කිරිම,අභිමානවත් අරණවිරු ප්‍රජාවක් ...

වැඩි විස්තර : රණවිරු ගෞරවය හා අභිමානය...

අධ්‍යාපන, නිපුණතා සංවර්ධනය
News image

මේ ලක් දෙරණේ ආරක්ෂාවත් භෞමික අඛණ්ඩතාවය සුරකීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේ නිරතව සිටියදි අතුරුදහන් වූත් තම විටනා ජීවිත හා අඟපසඟ පූජා කලා වු අභීත රණවිරුවන්‍ටත්, ක්‍රියාන්විත නොවන හේතූන් මත මියගිය ආබාධිත විශ්‍රාමික මෙන්ම දැනට...

වැඩි විස්තර :අධ්‍යාපන, නිපුණතා සංවර්ධනය